Keresés

A mai napon névnapját ünnepli

Streda, 21. august 2019

Dnes má meniny Jana
Zajtra má meniny Tichomír

Közvéleménykutatás

Mennyire nyerte el az Ön tetszését a honlapunk?
 

Statisztikák

Látogatók: 4776089

Prihlásenie


Elfelejtett jelszó?
gonyubannersk.jpg

Aktualitások
Aktuality Nyomtatás

Oznámenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo obce Kravany nad Dunajom vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 22.08.2019  konanie voľby hlavného kontrolóra obce Kravany nad Dunajom.

Určuje:

nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

-     kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

-     iné predpoklady:  komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti,  morálna bezúhonnosť

b) náležitosti, ktoré musí prihláška obsahovať:

-    osobné údaje kandidáta, písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných

údajov podľa § 11 ods.4 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov    

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  

článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

-    údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3. štátne občianstvo,

4. pohlavie,

5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- profesijný životopis,

- motivačný list.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Kravany nad Dunajom doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ najneskôr do dňa 08.08.2019 vrátane do 17:00 hodiny /t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby/ na Obecný úrad Kravany nad Dunajom.

 


Harmonogram - a kommunális hulladék elszállítása 2019-ben - link


 

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podporných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy (link)

 


 

            Výsledky volieb do samosprávy obce 

 


 


 


sprava_katastra_net.jpg 

vyhodnotenie.jpg


1formular__41_1.jpg

Vážení Občania!

Pán profesor Hiroshi Tanaka odborník na výskum ekonomiky z University Ritsumeikan z Kjóta navštívil dňa 24.februára 2013 Kravany nad Dunajom. Zo záujmom si prezrel a informoval sa o realizovaných projektoch ako aj o projektoch pripravovaných k realizácii zo zdrojov HU-SK CBC /slovensko-maďarská cezhraničná spolupráca/ . Prejavil záujem aj o ostatné realizované projekty ako aj o dlhodobý plán rozvoja obce. Vyjadril sa , že v Japonsku na rozvoj malých obcí vyskúšali dve metódy . Prvou metódou bol rozvoj obce pomocou vonkajších zdrojov a druhou metódou bol rozvoj obce využitím vnútorných zdrojov. V zmysle ich skúseností, úspešným a udržateľným spôsobom bola druhá metóda , čiže mobilizácia všetkých vnútorných zdrojov obce. Ďalej uviedol, že ak návštevnosť obce prekročí trojnásobok počtu obyvateľov, tak vtedy začne táto návštevnosť prinášať tvorbu pracovných miest a bude mať hospodársky význam pre tu žijúcu komunitu. Nadobudol som veľmi cenné skúsenosti a veľa nových informácií .

Gabriel Duka , starosta obce Kravany n/D

fotka-30.jpg fotka-32.jpg

fotka-33.jpg fotka-34.jpgList pre Ministerstvo pôdohospodárstva od Združenie obcí Most priateľstva 


OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že v roku 2012 sa zmení systém odvozu komunálneho odpadu. Žetóny budú nahradené zo samolepkami. Do konca februára treba uhradiť daň za komunálni odpad, po úhrade ktorého obdržíte samolepku. V mesiacoch január a február  každému vyprázdnia kuka nádobu aj bez samolepky.

Od marca vyprázdnia kuka nádoby ktoré sú označené so samolepkou.

norway_project.jpg 

 

 

karvanet.jpg

Na Dunajskom korze na odpočinkovom mieste pri soche Svätého Jána obecné zastupiteľstvo obce zriadilo voľný WiFi prístup k internetu. Služba je dostupná od 10. júla 2009.Prístupové miesto sa nazýva: karvanet.

Rozšírila sa cyklistická cesta pri Dunaji

Obecné zastupiteľstvo obce Kravany nad Dunajom dalo vyčistiť úsek bývalej štátnej cesty č.63 na úseku Kravany n/D – Čenkov , ktorá leží pri Dunaji . Zároveň bola vyznačená cyklotrasa na úseku Moča – Kravany n/D – Čenkov , ktorá je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 6 .Odteraz možu smelo navštevovať tento úsek milovníci prírody , kúpania , rybárčenia a cyklistiky a urobiť si výlet na toto atraktívne územie . Viac fotografií nájdete vo fotogalérii .
 

© 2019 Kravany nad Dunajom
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.