Komisie obecného zastupiteľstva
There are no translations available

Komisia finančná:   

predseda: Ing. Peter Varga

členovia: Štefan Kapáš ml.,  Ing. Gabriel Duka, Ing. Jiří Volařík, Ing. František Hanzelik,  Ľubomír Maga

 

Komisia kultúry a sociálnych vecí: 

predseda: Bc. Ilona Václav

členovia:  Štefan Kapáš ml., Ing. Gabriel Duka, Mgr. Pintér Baloghová Štefánia, Friderika Vasasová, Eva Konečná, Erik Václav, Silvia Szádvári, Vojtech Hromada, Agáta Trencsíková

 

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku:

predseda: Ľubomír Maga

členovia:  Štefan Kapáš ml., Ing. Gabriel Duka, Vojtech Hromada, Bc. Ilona Václav,

                                                              

Komisia školstva, športu a mládeže:

predseda: Mgr. Štefan Ollé

členovia: Štefan Kapáš ml., Ing. Gabriel Duka, Vojtech Hromada, Mgr. Vojtech Susányi, Bc. Gergely Finta, Tibor Tóth, ml.

 

Komisia rozvoja obce, projektov a turizmu:

predseda: Mgr. Zoltán Csákvári

členovia: Katarína Terényiová, MVDr. Ladislav Pollák, Mgr. Róbert Duka, Ing. Jiří Volařík, Ing. Gabriel Duka, Štefan Kapáš ml.