Územný plán obce
uzemnyplan.jpg
Variant A 1:5 000
Variant A 1:10 000
Variant B 1:5 000
Variant B 1:10 000