Projekty
banner_upracme.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tlačová správa
Oznam
Zadanie pre územný plán obce
Územný plán - harmonogram

Projekt je spolufinancovaný
Európskou Úniou
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
EU