Keresés

A mai napon névnapját ünnepli

Utorok, 23. júl 2024

Dnes má meniny Oľga
Zajtra má meniny Vladimír

Közvéleménykutatás

Mennyire nyerte el az Ön tetszését a honlapunk?
 

Statisztikák

Látogatók: 26691079

Prihlásenie


Elfelejtett jelszó?
gonyubannersk.jpg

Aktualitások arrow Önkormányzat arrow Referendum 2015
Referendum 2015 Nyomtatás

REFERENDUM 2015.02.07 Kérdések

A népszavazáson az alábbi kérdésekre válaszolhatunk:

Egyetért azzal, hogy egy nő és egy férfi kötelékén kívül semmilyen más együttélési formát ne lehessen házasságnak nevezni?

Egyetért azzal, hogy azonos nemű párok vagy csoportok számára ne legyen lehetővé téve a gyermekek örökbefogadása, illetve ezt követő nevelése?

Egyetért azzal, hogy az iskolák ne kötelezhessék a diákokat a szexuális viselkedésről és az eutanáziáról szóló órák látogatására, amennyiben azok szülei nem értenek egyet a tananyag tartalmával?

 

Referendum

 

     Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

 

• Organizačno-technické zabezpečenie referenda

• Financovanie referenda

• Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky

• Informácie pre oprávnených občanov

• Okrsky na konanie referenda a delegovanie do komisií pre referendum

• Výsledky referenda

  

 

     V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Informácie pre oprávnených občanov

 

Právo hlasovať v referende

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

 

Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Okrsky na konanie referenda a delegovanie do komisií pre referendum

 

     Spôsob vykonania referenda upravuje zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.

     Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre referendum, ktorými sú:

 • Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky,
 • obvodné komisie pre referendum,
 • okrskové komisie pre referendum.

     Do komisií pre referendum jednotlivých stupňov oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh prezident  Slovenskej republiky prijal.

 • do Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky         
 • najneskôr 7. januára 2015
 • do obvodných komisií pre referendum  
 • najneskôr 7. januára 2015
 • do okrskových komisií pre referendum                                     
 • najneskôr 7. januára 2015

     Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 • SMER - sociálna demokracia,
 • Kresťanskodemokratické hnutie,
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
 • MOST - HÍD,
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
 • Sloboda a Solidarita.

     Prezident Slovenskej republiky prijal návrh petičného výboru Aliancie za rodinu

     Poznámka: Okrsky na konanie referenda budú zverejnené po 17.12.2014.

referendum20150001.jpg

 

© 2024 Kravany nad Dunajom
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.