Searching

Nameday

Pondelok, 15. júl 2024

Dnes má meniny Henrich
Zajtra má meniny Drahomír

Inquiry

Do these web page appeal to you?
 

Stats

Visitors: 26568922

Prihlásenie


Lost Password?
gonyubannersk.jpg

Aktuality arrow Autonomy arrow Referendum 2015
Referendum 2015 Print
There are no translations available

REFERENDUM  07.02.2015  Otázky

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Referendum

 

     Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

 

• Organizačno-technické zabezpečenie referenda

• Financovanie referenda

• Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky

• Informácie pre oprávnených občanov

• Okrsky na konanie referenda a delegovanie do komisií pre referendum

• Výsledky referenda

  

 

     V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Informácie pre oprávnených občanov

 

Právo hlasovať v referende

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

 

Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Okrsky na konanie referenda a delegovanie do komisií pre referendum

 

     Spôsob vykonania referenda upravuje zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.

     Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre referendum, ktorými sú:

 • Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky,
 • obvodné komisie pre referendum,
 • okrskové komisie pre referendum.

     Do komisií pre referendum jednotlivých stupňov oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh prezident  Slovenskej republiky prijal.

 • do Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky          najneskôr 7. januára 2015
 • do obvodných komisií pre referendum                     najneskôr 7. januára 2015
 • do okrskových komisií pre referendum                                      najneskôr 7. januára 2015

     Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 • SMER - sociálna demokracia,
 • Kresťanskodemokratické hnutie,
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
 • MOST - HÍD,
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
 • Sloboda a Solidarita.

     Prezident Slovenskej republiky prijal návrh petičného výboru Aliancie za rodinu

     Poznámka: Okrsky na konanie referenda budú zverejnené po 17.12.2014.

 

 

© 2024 Kravany nad Dunajom
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.