Suchen

Rate of exchange

Štvrtok, 25. apríl 2024

Dnes má meniny Marek
Zajtra má meniny Jaroslava

Enquete

Gäffelt Ihnen unsere webseite?
 

Statistik

Besucher: 23440375

Prihlásenie


Passwort vergessen?
gonyubannersk.jpg

Aktuality arrow Turistika
Turistická organizácia Drucken
Für diesen Inhalt steht leider keine Übersetzungen zur Verfügung. Originaltext wird angezeigt.

Zápisnica zo založenia Turistickej organizácie

pre rozvoj turizmu v obci Kravany nad Dunajom zo dňa 14. 7. 2011

 

 

Prítomní : - podľa prezenčnej listiny

Listom starostu obce zo dňa 11. 7. 2011 boli pozvaní na 18.00 hodinu do čitárne kultúrneho domu nasledovní občania a podnikateľské subjekty :

Mgr. Zoltán Csákvári, Mgr. Ágnes Csákvári, Kapáš Štefan, Jozef Položáni, Gabriel Hraboš,

Ing. Peter Varga- SOŠ, Bc. Ilona Baán Szabó, Ing. Gabriel Duka, Mgr. Róbert Duka,

obchod Mánya, Andrea Mitasová, Kálaziová Žaneta- Tulipan bar, MVDR. Ladislav Pollak- Port Pollak, Ing. Jiří Volařík, František Duka, Ing. Gejza Varga, Ing. Janka Vargová,

KORAVA, Zuzana Vinceová, VITIS- Zoltán Halász, OZ HAVE- ROCK, Hagyományőrzők,

Csollár Petronella, Katarína Terényiová, František Horváth, Ildikó Vicenová, Tomáš Maricsek, Obec Kravany n/ D.

Cieľom stretnutia bolo iniciovať založenie miestnej turistickej organizácie.

Prítomných privítal starosta obce Gabriel Duka.

Medzi inými uviedol, že obecným zastupiteľstvom rozvoj turizmu bol vytýčený ako strategický ciel dlhodobého a trvalo udržateľného rozvoja obce. Oboznámil prítomných s činnosťou a výsledkami obecného zastupiteľstva týkajúceho sa rozvoja turizmu za uplynulé ako aj za súčasné volebné obdobie. Jedná sa o vytvorenie centra obce, rekonštrukciu verejného osvetlenia, vybudovania prístavu medzi Lábatlanom a Kravany nad Dunajom, projekt neinvestičných aktivít do turistického ruchu, organizáciu podujatí na Dunakorzo Kravany nad Dunajom a rad ďalších drobných aktivít.

Obec má na danú činnosť všetky prírodné aj geografické predpoklady , napríklad, leží pri 7. páneurópskom koridory Dunaji, cez obec prechádza cyklotrasa Eurovelo 6, ktorá spája Atlantický oceán s Čiernym morom, pri obci prechádza štátna cesta I. triedy č. 63 a podobne.

Starosta ďalej uviedol, že  existencia a činnosť miestnej turistickej organizácie je nevyhnutným predpokladom a podmienkou ďalšieho úspešného rozvoja a napredovania turizmu v obci. Zdôraznil, že len úzkou spoluprácou všetkých zainteresovaných subjektov je možné úspešne naplniť strategický ciel obce, rozvoj turizmu a činnosť organizácie by mala byť akcelerátorom systematického rozvoja turizmu v obci .

Potom nasledovala diskusia , v ktorej vystúpilo viacero prítomných , ktorí jednohlasne konštatovali potrebu vytvorenia turistickej organizácie . Odznelo aj niekoľko praktických nápadov , ktoré už možu slúžiť vďaľšom ako námet pre prácu turistickej organizácie .

Ďalej sa konštatovalo , že vstup do turistickej organizácie je otvorený pre každú fyzickú alebo právnickú osobu , samozrejme aj pre tých , ktorí neboli na zozname pozvaných na stretnutie .

Založením turistickej organizácie bol poverený organizačný výbor v nasledovnom zložení : Baán Szabó Ilona , Terényiová Katarína , Csollárová Petronella , Ing.Gabriel Duka a Mgr.Csákvári Zoltán . Organizačný výbor bol poverený aj tým , aby vyhotovil prihlasovacie tlačivá , návrh stanov ako aj všetky potrebné ostatné doklady súvisiace s činnosťou organizácie a zároveň informácie o zakladajúcej schôdze zverejniť na internetovej stránke obce .

Zapísal : Ing. Gabriel Duka

prezlist.jpg

 

© 2024 Kravany nad Dunajom
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.