Searching

Nameday

Sobota, 15. jún 2024

Dnes má meniny Vít
Zajtra má meniny Blanka

Inquiry

Do these web page appeal to you?
 

Stats

Visitors: 25000069

Prihlásenie


Lost Password?
gonyubannersk.jpg

Aktuality arrow Turistika
Turistická organizácia Print
There are no translations available

Zápisnica zo založenia Turistickej organizácie

pre rozvoj turizmu v obci Kravany nad Dunajom zo dňa 14. 7. 2011

 

 

Prítomní : - podľa prezenčnej listiny

Listom starostu obce zo dňa 11. 7. 2011 boli pozvaní na 18.00 hodinu do čitárne kultúrneho domu nasledovní občania a podnikateľské subjekty :

Mgr. Zoltán Csákvári, Mgr. Ágnes Csákvári, Kapáš Štefan, Jozef Položáni, Gabriel Hraboš,

Ing. Peter Varga- SOŠ, Bc. Ilona Baán Szabó, Ing. Gabriel Duka, Mgr. Róbert Duka,

obchod Mánya, Andrea Mitasová, Kálaziová Žaneta- Tulipan bar, MVDR. Ladislav Pollak- Port Pollak, Ing. Jiří Volařík, František Duka, Ing. Gejza Varga, Ing. Janka Vargová,

KORAVA, Zuzana Vinceová, VITIS- Zoltán Halász, OZ HAVE- ROCK, Hagyományőrzők,

Csollár Petronella, Katarína Terényiová, František Horváth, Ildikó Vicenová, Tomáš Maricsek, Obec Kravany n/ D.

Cieľom stretnutia bolo iniciovať založenie miestnej turistickej organizácie.

Prítomných privítal starosta obce Gabriel Duka.

Medzi inými uviedol, že obecným zastupiteľstvom rozvoj turizmu bol vytýčený ako strategický ciel dlhodobého a trvalo udržateľného rozvoja obce. Oboznámil prítomných s činnosťou a výsledkami obecného zastupiteľstva týkajúceho sa rozvoja turizmu za uplynulé ako aj za súčasné volebné obdobie. Jedná sa o vytvorenie centra obce, rekonštrukciu verejného osvetlenia, vybudovania prístavu medzi Lábatlanom a Kravany nad Dunajom, projekt neinvestičných aktivít do turistického ruchu, organizáciu podujatí na Dunakorzo Kravany nad Dunajom a rad ďalších drobných aktivít.

Obec má na danú činnosť všetky prírodné aj geografické predpoklady , napríklad, leží pri 7. páneurópskom koridory Dunaji, cez obec prechádza cyklotrasa Eurovelo 6, ktorá spája Atlantický oceán s Čiernym morom, pri obci prechádza štátna cesta I. triedy č. 63 a podobne.

Starosta ďalej uviedol, že  existencia a činnosť miestnej turistickej organizácie je nevyhnutným predpokladom a podmienkou ďalšieho úspešného rozvoja a napredovania turizmu v obci. Zdôraznil, že len úzkou spoluprácou všetkých zainteresovaných subjektov je možné úspešne naplniť strategický ciel obce, rozvoj turizmu a činnosť organizácie by mala byť akcelerátorom systematického rozvoja turizmu v obci .

Potom nasledovala diskusia , v ktorej vystúpilo viacero prítomných , ktorí jednohlasne konštatovali potrebu vytvorenia turistickej organizácie . Odznelo aj niekoľko praktických nápadov , ktoré už možu slúžiť vďaľšom ako námet pre prácu turistickej organizácie .

Ďalej sa konštatovalo , že vstup do turistickej organizácie je otvorený pre každú fyzickú alebo právnickú osobu , samozrejme aj pre tých , ktorí neboli na zozname pozvaných na stretnutie .

Založením turistickej organizácie bol poverený organizačný výbor v nasledovnom zložení : Baán Szabó Ilona , Terényiová Katarína , Csollárová Petronella , Ing.Gabriel Duka a Mgr.Csákvári Zoltán . Organizačný výbor bol poverený aj tým , aby vyhotovil prihlasovacie tlačivá , návrh stanov ako aj všetky potrebné ostatné doklady súvisiace s činnosťou organizácie a zároveň informácie o zakladajúcej schôdze zverejniť na internetovej stránke obce .

Zapísal : Ing. Gabriel Duka

prezlist.jpg

 

© 2024 Kravany nad Dunajom
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.