Searching

Nameday

Štvrtok, 25. apríl 2024

Dnes má meniny Marek
Zajtra má meniny Jaroslava

Inquiry

Do these web page appeal to you?
 

Stats

Visitors: 23440404

Prihlásenie


Lost Password?
gonyubannersk.jpg

Aktuality arrow Autonomy arrow Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác
Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác Print
There are no translations available

Obec Kravany nad Dunajom, Obecný úrad č.186,

946 36 Kravany nad Dunajom

---------------------------------------------------------------------------

 

VEC: Výzva na predkladanie ponúk na

uskutočnenie stavebných prác

 

     Obec Kravany nad Dunajom so sídlom Obecný úrad č. 186, 946 36 Kravany nad Dunajom zastúpená Ing. Gabrielom Dukom, starostom obce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 odst. 1 písm. b/ zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ mieni uzavrieť zákazku - zmluvy s peňažným plnením, ktorých predmetom bude uskutočnenie stavebných prác :

 

„Výstavba bytového domu s 7 b.j.

vrátane infraštruktúry"

 

Výstavba bytového domu pozostáva z nasledovných stavieb :

1. Bytový dom so 7 bytovými jednotkami

2. Infraštruktúra bytového domu.

 

Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje vo výške max. 10.893.840,- SKK s DPH ktorá je zároveň aj maximálnym finančným limitom zákazky.

Vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky max. 10.893.840.- SKK vrátane dane z pridanej hodnoty sa jedná v zmysle § 4 odst. 4 písm. b/ zákona o podprahovú zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Na základe týchto skutočností použije verejný obstarávateľ /Obec Kravany nad Dunajom/ na uzavretie zmlúv  na  uskutočnenie  stavebných  prác postupy zadávania podprahových zákaziek  v zmysle § 99 až 101 zákona - postup výzvu na  predkladanie ponúk § 24 odst. 1 písm. a/ zákona. V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky si obstarávateľ vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť.

 

Obstarávateľ podľa § 99 ods. b) zákona podmieňuje účasť predložením:

-          dokladu o oprávnení podnikať,

-          vyjadrenia banky o schopnosti plniť si záväzky,

-          údajov o strojovom a technickom vybavení záujemcu,

-          dokladu o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci - pozemné stavby,

-          dokladov o realizácií min. troch pozemných stavieb podobného predmetu obstarávania v posledných piatich rokoch s cenou min. 7 mil. Sk bez DPH za jedno plnenie.

 

Súťažné podklady si záujemcovia môžu prevziať do O8.01.2008 do 12,00 hod. na Obecnom úrade v Kravanoch nad Dunajom, Obecný úrad č. 186, kontaktná osoba Ing. Gabriel Duka, za úhradu 2.000,- SK do pokladne obecného úradu.

 

Predloženie ponúk do 14.01.2008 do 16,45 hod na Obecnom úrade Kravany nad Dunajom.

Lehota viazanosti ponúk do 31.01.2008.

 

V Kravanoch nad Dunajom, dňa 13.12.2007                                          Vyvesené : 13.12.2007

 

 

 

 

 Ing. Gabriel Duka                                                                       Ing. Michal Kitka

    starosta obce                                                                   OSO na verejné obstarávanie

                                                                                          Registračné číslo: H0207-257-2001

 

© 2024 Kravany nad Dunajom
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.